Netherlands HQ Office

YTA B.V.
Smederijstraat 2
4814DB Breda
The Netherlands
Tel: +31 (0)76 762 0700
Fax: +31 (0) 76 531 7701

China Tianjin Operating Office

Tianjin Wishing Technology Co. Ltd
216, No. 46 Haibin 4 Road
Tianjin Pilot Free Trade Zone
Tianjin, CHINA
Unified Social Credit Nr.:
9112 0118 MA05 LPU1 3F

China Daqing Operating Office

Daqing Yinghe Metpetra Co. Ltd
CS Unit 25, Nr. 22 Building
Yangguang Jiayuan IV
Ranghulu District
Daqing
Heilongjiang, CHINA
Unified Social Credit Nr.:
9123 0604 MA1B 23H9 XL